STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 1268/TB-UBND 16/06/2023 THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023 - 2024
2 Số: 357/QĐ-PGDĐT 07/06/2023 QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Sáng kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo
Năm học 2022 - 2023
3 Số: 394/BC-PGDĐT 29/06/2023 BÁO CÁO
Kết quả đánh giá Trung tâm học tập cộng đồng năm học 2022 - 2023
4 số 1093/SNV-CCVC 16/06/2023 Về việc hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập
5 1330/QĐ-SGD&ĐT 09/06/2023 Phê duyệt danh mục sách giáo khoa
6 CV-375/PGD&ĐT 13/06/2023 V/v hướng dẫn lựa chọn và sử dụng
sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 được
UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt
7 BC-UBND 23/08/2022 Báo cáo Tổng kết năm học 2021 - 2022
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023
8 QĐSGK 24/06/2022 Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2022 - 2023
9 140 -BC/ThU 06/11/2021 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo
10 37-QĐ/TW 2021 25/10/2021 Quy định những điều đảng viên không được làm
11 29-KL/TU 22/07/2021 Kết luận số 29-KL/TU: về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
12 BC-UBND 30/09/2021 Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021 - 2022
13 Số: 213/QĐ-PGDĐT 19/05/2021 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm 2021
14 Số: 2093/QĐ-UBND 14/05/2021 Quyết định Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2021 - 2022
15 TTHC 30/09/2019 Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của
ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại ubnd cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16 Số: 06/HD-SGDĐT 05/01/2021 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2021
17 Số: 20/TB-HĐTD 25/12/2020 Thông báo thời gian địa điểm kiểm tra sát hạch thí sinh dự tuyển viên chức giáo viên MN, TH, THCS
18 Số: 1618/QĐ-UBND 27/05/2020 Danh mục và Quy trìnhnội bộ thủ tục hành chính
19 Số: 55/BC-PGDĐT 20/09/2020 Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021
20 Số: 300/KH-UBND 06/08/2020 Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
21 Số: 53 /KH-BVSTBCPN 03/08/2020 Kế hoạch Kiểm tra hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020
22 Số: 188/PGDĐT 03/10/2019 Hướng dẫn CNTT năm học 2019-2020
23 Số: 112/PGDĐT 03/06/2020 Triển khai thực hiện các giao dịch không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục
24 Số: 81/PGDĐT 23/04/2020 V/v đôn đốc một số nhiệm vụ trọng tâm và hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác BĐG giai đoạn 2016-2020
25 Số: 70/PGDĐT 15/04/2020 V/v duyệt danh sách nâng lương; nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, 113/2018/NĐ-CP và Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND
26 Số: 66/PGDĐT 09/04/2020 V/v tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
27 Số: 54/PGDĐT 01/04/2020 V/v cung cấp nguồn tài nguyên giảng dạy tiếng Anh trực tuyến cho giáo viên và học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 của 2 bộ tài liệu i- Learn Smart Start và i-Learn Smart World
28 Số: 1653/TB-UBND 01/04/2020 Thông báo về thời gian làm việc mùa hè, nghr lễ Giổ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động
29 Số: 50/PGDĐT 30/03/2020 Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.
30 Số: 1013/QĐ-UBND 27/03/2020 Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1 Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
31 Số: 14/KH-PGDĐT 11/02/2020 Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra thực hiện cải cách hành chính năm 2020
32 Số: 13/KH-PGDĐT 10/02/2020 Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2020
33 Số: 12 /KH-PGDĐT 06/02/2020 Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở cấp thị xã Năm học 2019 – 2020
34 Số: 03/PGDĐT 13/01/2020 Tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
35 Số: 02/CTr-GD&ĐT 08/01/2020 Chương trình hành động triển khai nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 27/12/2019 của HĐND thị xã
36 Số: 05/TB-HĐTT 08/11/2019 Thông báo và danh sách tập trung thí sinh thi tuyển viên chức tiểu học
37 Số:1690/UBND-GD&ĐT 04/11/2019 Tổ chức các hoạt động hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019
38 Số: 1087/TB-UBND 11/11/2019 Thông báo phân công Đoàn cán bộ thị xã chúc mừng các đơn vị nhân dịp Việ Nam 20/11/2019
39 Số: 197/PGDĐT 11/10/2019 Tổ chức dạy thêm, học thêm năm học 2019 - 2020
40 Số:189/PGDĐT 07/10/2019 Hướng dẫn công tác PBGDPL Quý IV/2019 và hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019
41 Số: 56/GM-PGDĐT 30/09/2019 Dự lễ khai mạc điểm “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”năm 2019
42 Số: 1211/PC02 17/09/2019 Thông báo phương thức hoạt động, thủ đoạn của tội phạm
43 Số: 69/QĐ-PGDĐT 11/09/2019 Phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm học 2019 - 2020
44 Số: 64/KH- PGDĐT 13/09/2019 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, THCS năm học 2019 - 2020
45 Số: 148/PGDĐT 17/09/2019 Duyệt nâng lương quý III năm 2019
46 Số:67/QĐ-PGDĐT 09/09/2019 Phân công lãnh đạo, chuyên viên của Phòng GD-ĐT chỉ đạo toàn diện các trường học theo địa bàn xã, phường năm học 2019 - 2020
47 Số: 66 /QĐ-PGDĐT 09/09/2019 Thành lập các Bộ phận chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cụm trường năm học 2019 - 2020
48 Số:65/QĐ-PGDĐT 09/09/2019 Phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020
49 Số: 893/TB-UBND 03/09/2019 Phân công các Đoàn cán bộ Lãnh đạo thị xã Tham dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 tại các trường học
50 Số: 60/GM-PGDĐT 27/08/2019 Giấy mời tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè 2019
TÌM KIẾM VĂN BẢN
LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây