DANH MỤC CHÍNH

TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ

 Click vao de xem chi tiet Trường Mầm Non

 Click vao de xem chi tiet Trường Tiểu Học

 Click vao de xem chi tiet Trường THCS

LIÊN HỆ THIẾT KẾ WEB

 • Trang nhất
 • »
 • Quản lý tài nguyên văn bản
 • STT Tiêu đề Ngày Đăng
  1

  Đề thi vật lý huyện Thạch Hà năm 2017-2018

  03/04/2019 Tải về
  2

  Đề thi vật lý huyện Thạch Hà năm 2018-2019

  03/04/2019 Tải về
  3

  SKKN của GV THCS Long Sơn dự thi GVDG cấp huyên năm học 2016-2017

  30/10/2016 Tải về
  4

  SKKN của GV THCS Long Sơn dự thi GVDG cấp huyên năm học 2016-2017 (tiếp theo)

  30/10/2016 Tải về
  5

  SKKN của GV THCS Long Sơn dự thi GVDG cấp huyên năm học 2016-2017 (tiếp theo)

  30/10/2016 Tải về
  6

  SKKN của GV THCS Long Sơn dự thi GVDG cấp huyên năm học 2016-2017 (tiếp theo)

  30/10/2016 Tải về
  7

  SKKN của GV THCS Long Sơn dự thi GVDG cấp huyên năm học 2016-2017 (tiếp theo)

  30/10/2016 Tải về
  8

  SKKN của GV THCS Nguyễn Thiếp dự thi GVDG cấp huyên năm học 2016-2017 (tiếp theo)

  30/10/2016 Tải về
  9

  SKKN của GV THCS Nguyễn Thiếp dự thi GVDG cấp huyên năm học 2016-2017 (tiếp theo)

  30/10/2016 Tải về
  10

  SKKN của GV THCS Nguyễn Thiếp dự thi GVDG cấp huyên năm học 2016-2017 (tiếp theo)

  30/10/2016 Tải về
  11

  SKKN của GV THCS Nguyễn Thiếp dự thi GVDG cấp huyên năm học 2016-2017 (tiếp theo)

  30/10/2016 Tải về
  12

  SKKN của GV THCS Nguyễn Thiếp dự thi GVDG cấp huyên năm học 2016-2017 (tiếp theo)

  30/10/2016 Tải về
  13

  SKKN của GV THCS Hàm Nghi dự thi GVDG cấp huyên năm học 2016-2017

  30/10/2016 Tải về
  14

  SKKN của GV THCS Hàm Nghi dự thi GVDG cấp huyên năm học 2016-2017(tiếp theo)

  30/10/2016 Tải về
  15

  SKKN của GV THCS Thắng Tượng dự thi GVDG cấp huyên năm học 2016-2017

  30/10/2016 Tải về
  16

  SKKN của GV THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn dự thi GVDG cấp huyên năm học 2016-2017(tiếp)

  30/10/2016 Tải về
  17

  SKKN của GV THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn dự thi GVDG cấp huyên năm học 2016-2017

  30/10/2016 Tải về
  18

  SKKN của GV THCS Thạch Lạc dự thi GVDG cấp huyên năm học 2016-2017

  30/10/2016 Tải về
  19

  SKKN của GV THCS Thạch Hội dự thi GVDG cấp huyên năm học 2016-2017

  30/10/2016 Tải về
  20

  SKKN của GV THCS Đỉnh Bàn dự thi GVDG cấp huyên năm học 2016-2017

  30/10/2016 Tải về
  21

  Sáng kiến kinh nghiệm công nghệ

  10/11/2016 Tải về
  22

  Đẩy mạnh hoạt động dạy học thông qua việc dự giờ thăm lớp

  01/12/2012 Tải về
  23

  Phương pháp và hình thức tổ chức dạy tiết Bồi dưỡng- Phụ đạo

  01/12/2012 Tải về
  24

  Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thiết kế mô hình Sân chơI trí tuệ

  01/12/2012 Tải về
  25

  MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG “TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN - HỌC SINH TÍCH CỰC” TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC.

  01/12/2012 Tải về
  26

  PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ GIÁC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

  01/12/2012 Tải về
  27

  PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ GIÁC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

  01/12/2012 Tải về
  28

  Triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin vào trường học

  01/12/2012 Tải về
  29

  Ứng dụng Công nghệ thông tin vào quản lí số chủ nhiệm

  01/12/2012 Tải về
  30

  TỰ LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT HOÀ NHẬP

  01/12/2012 Tải về
   

  Thống kê

  Lượt truy cập : 1016342

  Trực tuyến : 2